Doneren

FELiRe is een activiteit van de Spanjecommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Rijswijk. Om gratis boeken te kunnen blijven uitgeven en verspreiden, is FELiRe voor 100% afhankelijk van giften.

Heeft u een vraag over het doneren aan FELiRe?

De penningmeester van FELiRe, Gerald van Petersen, is graag bereid uw vragen hierover te beantwoorden

G.A. van Petersen
Laantje van Westerbro 9,
2282 DR Rijswijk
tel. 070-303 06 68
gvanpetersen@gmail.com

Uw gift is welkom op:

bankrek. NL75ABNA0426244176 t.n.v. NGK Rijswijk inzake FELiRe, Rijswijk

Als ANBI bekend onder de naam: Kerkgenootschap Nederlands Gereformeerde Kerken