Geef een boek weg!

Zoveel goede doelen, waar moet je je steun aan verlenen?

Ik vind het zelf ook lastig hoor, om keuzes te maken bij het steunen van organisaties die allemaal goed werk doen. Je kunt nu eenmaal niet iedere organisatie met een gift ondersteunen. Toch ben ik in mijn jaren als vrijwilliger bij FELiRe gaan nadenken over een giften strategie.

Hoe kom je tot zo’n strategie?
In de veel gevallen geef je met je ‘hart’. Dat wil zeggen, dat je ergens door bent geraakt en besluit dat je dit moet steunen. Dat is een goed motief, want het appelleert aan de naastenliefde.

Maar kies daarnaast ook enkele doelen, die misschien niet meteen een warm gevoel oproepen, maar wel heel goed passen in het meewerken aan God’s koninkrijk. Zoals een gift, die gratis bijbelstudieboeken mogelijk maakt voor een student of voorganger in Latijns Amerika. Dit zijn wat je noemt: diepte investeringen!
Giften, die op de langere termijn vrucht zullen gaan dragen onder God’s zegen.

Omdat FELiRe boeken vertaalt en uitgeeft in eigen beheer, is de kostprijs van een boek laag. Voor ongeveer € 5,- kunnen wij al een flink studieboek produceren. En dat boek vormt de mens die het leest en deze geeft het opgedane inzicht weer door aan wie het horen wil. Dat is de kracht van het geschreven en gesproken woord. Dat is de kracht van het Evangelie en de Heilige Geest.

Ik hoop van harte dat u ook een plaatsje inruimt in uw jaarlijkse giften patroon voor een strategische gift aan FELiRe.
Geef een boek!  Of vijf, tien of twintig boeken.
En bouw zo mee aan het geestelijk welzijn van christenen in Latijns Amerika!

Van harte aanbevolen,

Jan van Deursen