Geschiedenis

In het jaar 1953 bezocht dhr. F.J. Kerkhof, lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Rijswijk Spanje. Het was in de tijd dat de protestantse kerk in Spanje moest leven onder strenge restricties ten gevolge van het regime van Franco. Tijdens een kerkbezoek in Spanje werd hij geconfronteerd met één van de nijpende problemen: een tekort aan Bijbels. Thuisgekomen besloot hij iets aan de ondervonden problemen te doen. Er werd een begin gemaakt met bijbelverspreiding in Spanje onder de eenvoudige naam Spanjewerk.

Een volgende stap volgde toen Spaanse protestantse christenen begonnen hun vragen over allerlei zaken van leerstellige aard aan de kerk van Rijswijk voor te leggen. Dit leidde tot de publicatie van verschillende uitgaven, waaronder de uitgave van de Heidelbergse Catechismus en een gereviseerde uitgave van de Institutie van Calvijn. Bovendien werd in 1970 een zendeling uitgezonden naar Spanje, ds. Juan Sanz, een Spaanse ex-priester, met als doel daar de protestantse kerk te versterken en een gemeente te stichten. Al spoedig bleek dat zijn werk op een heel ander terrein zou komen te liggen…

In de loop van de tijd is de situatie in Spanje volledig veranderd. Na de dood van Franco kwam er volledige vrijheid van godsdienst en waren er geen belemmeringen meer voor de protestantse kerken in Spanje. Maar ondertussen was een ander werkveld opengegaan. De Spaanstalige boeken die door FELiRe werden uitgegeven vonden vooral aftrek in Latijns Amerika. Ds. Sanz kreeg zijn taak in de vertaling van goede nederlandse theologische boeken in het Spaans en de redactie van een tijdschrift, Estandarte de la Verdad. Ds. Cerni van Barcelona verzorgde de uitgave van de boeken en de verzending naar de gebruikers. Het tijdschrift is ondertussen weer verdwenen. De aandacht is tegenwoordig volledig geconcentreerd op de uitgave en verzending van boeken voor met name voorgangers en theologische studenten.

Lange tijd werden deze activiteiten voortgezet onder de oorspronkelijke naam Spanjewerk. Een naam die verouderde en absoluut niet meer dekte wat er gedaan wordt. Want al het werk is tegenwoordig gericht op Latijns Amerika. Daarom is er voor gekozen om de naam waaronder we in Latijns Amerika bekend zijn, ook in Nederland te voeren: FELiRe.