Fundacion Editorial de Literatura Reformada

Welkom bij FELiRe!

FELiRe staat voor ‘Fundacion Editorial de Literatura Reformada’, een fonds dat goed bijbelstudiemateriaal in het Spaans uitgeeft. FELiRe is geen commerciële uitgever, maar een zendingsactiviteit, die uitgaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk Rijswijk.

Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is FELiRe actief in het gratis verspreiden van goed studiemateriaal bij de Bijbel in Spaanstalige landen. De ontvangers van deze gratis studieboeken zijn vooral studenten, voorgangers en predikanten in Latijns Amerika.

Voor ons in Nederland is het eenvoudig om naar een evangelische boekhandel te gaan om weer nieuw Bijbelstudiemateriaal uit te zoeken en te kopen. De ontvangers van de FELiRe-boeken wonen en werken vaak in afgelegen gebieden en hebben nauwelijks toegang tot bibliotheken of boekhandels. Veel voorgangers hebben slechts een boekenplankje met een 10-tal FELiRe boeken. Maar wat voelen zij zich hiermee rijk gezegend!

FELiRe stuurt geen zendelingen maar boeken!
Boeken om de lokale voorgangers, pastores en studenten te onderwijzen. Zo zijn het de eigen mensen, die zelf het evangelie brengen. Zij kunnen het ook het beste. Zij hebben hart voor hun eigen volk om hen het evangelie te verkondigen. De boeken die FELiRe stuurt, worden door hen zelf als bijzonder nuttig ervaren.